Uppdaterad webplats för Falken Scoutkår Kalmar

29 november, 2017 av Falkens scoutkår

Falken scoutkår, Kalmar uppdaterar websidorna för att bättre kunna visa omvärlden.

Vi vill gärna få dina förslag och kommentarer om du ser något som kan förbättras!
Då är du välkommen att maila ett förlag till oss!